Nisan 09, 2012

Özerk olmak ya da olmamak..

Zaman zaman Türkiye'nin, Almanya ya da Amerika gibi federal bir yapıya dönüşme ihtimali üzerine düşünüyorum. Bu durum Türkiye için çok beter bir durum mu olur acaba? Yoksa tam aksine iyi bir adım mı olur? İşin aslı bu konu üzerinde derin bir bilgi birikimine de sahip değilim ancak hayattan çıkarımlar yaparak kendimce bir sonuca vardım.
İnsanlar belli süreçlerden geçerek kendilerini bireysel olarak ifade etme imkânı bulabiliyorlar. Ve bu ifade ediş bireysel hayat alanlarını oluşturmaya başlıyor. Kısacası çekirdek aileden kopuşlar oluyor. Herkesin derdi kendi yaşama alanını oluşturmak aslında..
Anne, baba ve çocuğun oluşturduğu yapı, çocuğun oradan ayrılıp kendi bireysel alanına geçişiyle kısmen de olsa yok oluyor. Evet orada bir aile var hâlâ ancak çocuk kendi hür iradesi ile hareket etmeye başlıyor. Yani çocuk var olan devlet düzeninden ayrılıp kendi kurduğu ve kendi kurallarıyla yönettiği devlet düzenine geçiyor. Burada anne-baba Almanya, çocuk ise Berlin oluyor bir bakıma. Aynı durum çocuk bir aile kurduğunda ve çocuk sahibi olduğunda yeniden yaşanıyor. Devamlı olarak bir araya gelmeler ve sonra kendi düzenini oluşturmak için ayrılmalar söz konusu. Kısacası, doğal süreç kendi özerk yapılanmasını oluşturmaya doğru eğilim gösteriyor. Bu yönden bakılınca federal yapının Türkiye için anlamlı olabileceğini düşünüyorum. 

Acaba hata mı ediyorum?

Hiç yorum yok: